NAVTRONIC project

De rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samenwerking met de projectcoördinator; contract onderhandelingen; administratief project management, opzetten en hosten van de website van het project en het bijhouden van het project technische en financiële voortgang.

 

Website: www.navtronic-project.eu

 

 

Project focus

Binnen de maritieme gemeenschap is er een groeiende interesse om de vaartijd te optimaliseren, het brandstof verbruik en de uitstoot van broeikasgassen en de onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken.

NAVTRONIC zal d.m.v. het optimaliseren van de vaartijd bovenstaande te verminderen.

Facts & figures

  • Meer dan 90% van het Europese externe handel en ca. 43% van de interne handel wordt verscheept via het water.
  • De Europese scheepvaart belichaamt 1/3e van de mondiale vloot.
  • Geschat wordt dat de scheepvaart verantwoordelijk is van 4.5% van de totale CO2 uitstoot.
  • Totale begroting € 5.394 miljoen
  • € 3,58 gefinancieerd door EC KP7
  • Duur van het project: 36 maanden
  • Start datum: 1 oktober 2009
  • Eind datum: 30 juni 2013